« Varsel om årsmøte i KNBF Region Øst

02.03.2022, 03:53
KONGELIG NORSK BÅTFORBUND
REGION ØST
 
Varsel om Årsmøte.
i KNBF Region Øst
 
Tid: 2.3.2022, kl. 19.00
 
Sted: Holmen Motorbåtforening,
Svend Haugs gate 1, 3013 Drammen
 
 
 
Saker som medlemmer vil ha behandlet i årsmøtet i trå med vedtektene må være innsendt og styret i hende innen torsdag 8. februar 2021.
 
Innkalling med saksdokumenter vil bli utsendt til medlemmene i henhold til frister, satt i vedtektene.

Dokumenter til årsmøte  kan du lese herVelkommen.
  
På vegne av styret i
KNBF Region Øst
 
 
Helge A. Karlsen
Leder/s/