« En fullrigger i god stand

11.11.2021, 09:53

En fullrigger i god stand


Vi lanserer en ny spalte i Fritidsbåten der vi fremover vil presentere mangfoldet i KNBF gjennom Båtforbundets syv regioner. Vi starter med forbundets største region, region Øst, som strekker seg fra Svenskegrensen til og med Telemark.


Regionstyret i Øst består av åtte personer, samt vararepresentanter, som jobber aktivt for å ivareta et godt båtliv i regionen og for medlemmene. Fra 2011 har regionen økt fra 12 007 til 17 254 medlemmer i 2020. Antallet medlemsforeninger har økt fra 49 til 82 i samme tidsperiode, og er den regionen som har hatt best utvikling det siste året.


Populært treff

Region Øst er den eneste regionen som har klart å holde på sitt årvisse og meget populære arrangement, «Pinsetreff i Horten», i hele tretti år, uten avbrudd før koronaen inntraff i fjor. Her samles båtvenner til hyggelig prat og samvær, felles arrangement på lørdagen med taler, stands, quiz for barn og voksne med flotte premier, og på kvelden samles medlemmene til livemusikk. Pinsetreffet får også besøk av den lokale redningsskøyta, politibåten i Vestfold og Elias-båtene for barna. Årlig trekker arrangementet mellom 60 og 120 båter i gjestehavna i Horten, som for øvrig har vært regionens «hjemmehavn» helt siden starten.

Turtips

Regionen har en rekke naturhavner og gjestehavner. I indre Oslofjord og bak holmer og skjær finner du lune havner med mer skog og mark, mens i ytre fjord på begge sider finnes nakne holmer og svaberg og vakker utsikt mot havet. I regionen finnes større gjestehavner som Skjærhalden, Son, Tønsberg, Horten og Stavern, samt en rekke populære uthavner, som for eksempel Tisler, Strømtangen fyr, Hankøhavna, Sandspollen, Dragsund, Huibukta og Svenner.


Skjærgården er veldig godt tilrettelagt langs hele regionen, med Skjærgårdstjenester som tilrettelegger med fortøyningsbolter i fjellet, søppeltømming, toalettfasiliteter og brygger. En annen viktig tilrettelegger er Oslofjorden Friluftsråd, som blant annet driver kystledhytter, kyststier og har cirka seksti blå svaibøyer, som også KNBF-medlemmer kan benytte. Region Øst har også en del medlemmer på innsjøer. En av disse er Mjøsa, hvor det finnes cirka 10 000 båter, og hvor KNBF har flere medlemsforeninger. Regionen har en lang grense mot Sverige, og ikke minst høyfjell der det også er fritidsbåter og foreningsliv. Den velkjente Telemarkskanalen er også en del av region Øst.


Båtpolitiske utfordringer

En særdeles viktig sak som regionstyret bruker store ressurser på nå er reguleringsplan for Skøyen/Bestumkilen, der hundrevis av opplags- og båtplasser står i fare for å forsvinne til fordel for utbygging av leiligheter og næringsbygg.

I tillegg er mangel på båtplasser en vesentlig båtpolitisk utfordring i denne regionen, og dette er forsterket av økningen i båtsalget de siste årene.


Hva særpreger båtlivet i region ØST?

Østlandet har aktivt båtbruk og står for hele 44 % av den nasjonale båtparken eller 415 000 båter. Øst har også en del fellesnevnere med Sørlandet hva gjelder båtbruk, og i Båtlivsundersøkelsen blir Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder behandlet som en region. Her går det frem at (landssnitt i parentes):

  • 26 % (24 %) er medlem i en organisasjon/forening/klubb/lag
  • 20 % (15 %) leverer inn båten til totalservice
  • 7 % (5 %) har reist til utlandet med båten i 2017


Fakta om KNBF Region Øst

Fylker: Østfold, Akershus,

Oslo, Hedmark, Oppland,

Buskerud, Vestfold, Telemark

Ant. medlemmer: 17 254

Ant. medlemsforeninger: 82

Regionleder: Helge A. Karlsen


KNBFs regioner ble «født» på landsmøtet i Bodø i år 2000. Før het det distrikter, og hensikten var å iverksette en mer hensiktsmessig organisasjonsmodell som ga alle regioner plass i et forbundsstyre.


BILDER

Vakkert i Horten (1)_red

Det er alltid god stemning på KNBF Region Øst sitt tradisjonsrike Pinsetreff i Horten Gjestehavn. (Foto: Astor)


IMG_2884/DSC_0231

Region Øst har en langstrakt kyst bestående av åpen og tilrettelagt skjærgård, fjorder og kanaler. (Foto: Kristian Eriksen.)