« Søk tilskudd om sjøvettopplæring

06.10.2021, 04:43

Nå kan frivillige søke tilskudd om sjøvettopplæring for barn og unge.


sjovett11.jpgSøknadsskjema for Sjøfartsdirektoratets tilskuddsordning for sjøvettaktiviteter er nå åpnet.


Søknadsfristen er 1. november 2021, og midlene kan brukes i 2022.


Du kan lese mer på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Søk nå for tilskudd om sjøvettopplæring for barn og unge - Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker, og et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter.Hindre at liv går tapt

Omtrent 1 million kroner blir fordelt på ulike prosjekter i Norge hvert år. Alt fra små prosjekt med 20-30 deltakere, til større arrangement som når ut til flere tusen deltakere har fått støtte tidligere.


Målet med tilskuddsordningen er å hindre at liv går tapt på sjøen, i elver og i nærheten av vann. Lag og organisasjoner fra hele Norge oppfordres til å søke.


– Med rekordstor aktivitet på sjøen de siste par årene, gjør de frivillige en uvurderlig innsats for å spre gode holdninger om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.


– Barn og unge er flinke til å ta til seg ny kunnskap, og kan bidra til å dele sine gode holdninger med sine familiemedlemmer, legger han til.


Tilgang på nyttig materiell

De som får støtte via tilskuddordningen får mulighet til å bestille oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig», som er til stor nytte i sjøvettopplæringen. Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper. En kan også bestille blyanter, sjøvettbuffer og gule markeringsvester til instruktører.

Sjøfartsdirektoratet har også et gratis spill for iPad og iPhone som kan brukes i sjøvettopplæringen. Det heter «Sjøvettspillet» og er gratis i Appstore og Google Play.


Er du med i et lag eller en organisasjon som kunne tenke seg å drive sjøvettopplæring? Søknadsskjema for 2022 finner du på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Her finner du også tilskuddsordningens retningslinjer og vilkår for å søke.


Søknadsfristen er 1.november 2021.


For ytterlige kommentarer kontakt:

Helga Maria Sulen Sund, kommunikasjonsrådgiver seksjon for fritidsfartøy

Telefon: 52 74 53 87, epost: HMSU@sdir.no


Foto: Sjøfartsdirektoratet.