Informasjon fra Styret i Buerstad Båtforening

  • Vinter 2019

    Vår nye brygge er nesten klar for neste sessong, noen detaljer gjennstår. Det er en formidabel jobb dugnads gjengen blandt medlmmene har utført i høst. Vi i styret er imponert over vilje og godt humør de medlemmene som har jobbet dugnad har vist. Tusen takk til dere alle.

  • Båtplass

    Med ny brygge er det nødvendig at alle medlemmene oppgir hvilke båttype de skal ha plass til, det vil bli noen flyttinger av plasser. Mail er sendt til medlemmene ang. dette.

  • Sommerplass

    Sommerplass søkes her på vår hjemmeside. Se link under fanen "priser" frist 15 mars. Sommerplasser fordeles etter ansiennitet på søknadslisten for fast plass.