Informasjon fra Styret i Buerstad Båtforening

  • Høst 2018

    Utskftning av fastbrygge til flytebrygge starter høsten 2018. Dugnaden ledes av Øivind Syversen i styret i samarbeid med entreprenør Jan Hansen

    Alle båter på fastbrygga må være tatt opp før 10 oktober, de som har plass på flytebrygge og velger å la båten ligge må sørge for tilgang på egen måte.

  • Dugnad

    Utskiftning av fastbrygge til flytebrygge skjer på dugnad. Det enkelte medlem blir kontaktet direkte for deltagelse