Informasjon fra Styret i Buerstad Båtforening

 • Din plass

  Kontakt styret på mobil: 92326323 hvis du ikke skal bruke plassen din over noen dager i sommer. Foreningen kan da leie ut din plass som gjesteplass og du bidrar til ekstra inntekter til foreningen. Takk for at du bidrar:-)

 • Medlemmer i styret

  Ragnar Laudan ønsket selv å fratre som styremedlem med virkning fra planlagt årsmøte 24 mars 2020. Vi takker Ragnar for alt han har bidratt med til foreningen gjennom mange år.

 • Årsmøte 24 mars kl. 19:00 UTSATT

  Vi må utsette årsmøtet grunnet Corona viruset og kommer tilbake så snart vi kan gjennomføre. Håper vi alle holder oss friske og raske gjennom denne krevende situasjonen vi og verden er i.

 • Mailadressen vår

  Hovedsakelig besvarer styret innkomne mailer på sine styremøter, det kan derfor ta noe tid før du får svar. Sjekk vår hjemmeside for informasjon, kanskje du finner det du lurer på her. Vi sjekker mail postkassen jevnlig og forsøker å svare på det som haster fortløpende. Styret jobber for medlemmene på sin fritid og vi bestreber oss på å imøtekomme medlemmenes ønsker så godt vi kan.

 • Sommer 2019

  Tusen takk til alle som kom på dugnaden vår, vi telte rundt 30 stykker.  Det ble gjort mye godt arbeid i området rundt brygga og på brygga. Det gjenstår fortsatt en del på brygga og enkelte har jobbet flere kvelder. Tusen takk for alle som bidrar og er positive når vi spør. Det kan være vi trenger mer hjelp, da vil vi kontakte den enkelte direkte. Buerstad Båtforening ønsker at brygga vår med området rundt skal være et hyggelig samlingssted for nærmiljøet. Dere er alle med på å skape dette med smil og en hilsen. Ønsker dere alle en flott båt sommer.

 • Vinter 2019

  Vår nye brygge er nesten klar for neste sessong, noen detaljer gjennstår. Det er en formidabel jobb dugnads gjengen blandt medlmmene har utført i høst. Vi i styret er imponert over vilje og godt humør de medlemmene som har jobbet dugnad har vist. Tusen takk til dere alle.

 • Båtplass

  Med ny brygge er det nødvendig at alle medlemmene oppgir hvilke båttype de skal ha plass til, det vil bli noen flyttinger av plasser. Mail er sendt til medlemmene ang. dette.

 • Sommerplass

  Sommerplass søkes her på vår hjemmeside. Se link under fanen "priser" frist 15 mars. Sommerplasser fordeles etter ansiennitet på søknadslisten for fast plass.

 • Årsmøte 24 mars kl. 19:00

  Alle medlemmer er velkommen til årsmøte på Emmaus tirsdag 24 mars kl. 19:00. Styret håper på et godt og engasjerende møte. Vi sees!

 • Mailadressen vår

  Hovedsakelig besvarer styret innkomne mailer på sine styremøter, det kan derfor ta noe tid før du får svar. Sjekk vår hjemmeside for informasjon, kanskje du finner det du lurer på her. Vi sjekker mail postkassen jevnlig og forsøker å svare på det som haster fortløpende. Styret jobber for medlemmene på sin fritid og vi bestreber oss på å imøtekomme medlemmenes ønsker så godt vi kan.

 • Sommer 2019

  Tusen takk til alle som kom på dugnaden vår, vi telte rundt 30 stykker.  Det ble gjort mye godt arbeid i området rundt brygga og på brygga. Det gjenstår fortsatt en del på brygga og enkelte har jobbet flere kvelder. Tusen takk for alle som bidrar og er positive når vi spør. Det kan være vi trenger mer hjelp, da vil vi kontakte den enkelte direkte. Buerstad Båtforening ønsker at brygga vår med området rundt skal være et hyggelig samlingssted for nærmiljøet. Dere er alle med på å skape dette med smil og en hilsen. Ønsker dere alle en flott båt sommer.

 • Vinter 2019

  Vår nye brygge er nesten klar for neste sessong, noen detaljer gjennstår. Det er en formidabel jobb dugnads gjengen blandt medlmmene har utført i høst. Vi i styret er imponert over vilje og godt humør de medlemmene som har jobbet dugnad har vist. Tusen takk til dere alle.

 • Båtplass

  Med ny brygge er det nødvendig at alle medlemmene oppgir hvilke båttype de skal ha plass til, det vil bli noen flyttinger av plasser. Mail er sendt til medlemmene ang. dette.

 • Sommerplass

  Sommerplass søkes her på vår hjemmeside. Se link under fanen "priser" frist 15 mars. Sommerplasser fordeles etter ansiennitet på søknadslisten for fast plass.

 • Årsmøte 24 mars kl. 19:00

  Alle medlemmer er velkommen til årsmøte på Emmaus tirsdag 24 mars kl. 19:00. Styret håper på et godt og engasjerende møte. Vi sees!

 • Mailadressen vår

  Hovedsakelig besvarer styret innkomne mailer på sine styremøter, det kan derfor ta noe tid før du får svar. Sjekk vår hjemmeside for informasjon, kanskje du finner det du lurer på her. Vi sjekker mail postkassen jevnlig og forsøker å svare på det som haster fortløpende. Styret jobber for medlemmene på sin fritid og vi bestreber oss på å imøtekomme medlemmenes ønsker så godt vi kan.

 • Sommer 2019

  Tusen takk til alle som kom på dugnaden vår, vi telte rundt 30 stykker.  Det ble gjort mye godt arbeid i området rundt brygga og på brygga. Det gjenstår fortsatt en del på brygga og enkelte har jobbet flere kvelder. Tusen takk for alle som bidrar og er positive når vi spør. Det kan være vi trenger mer hjelp, da vil vi kontakte den enkelte direkte. Buerstad Båtforening ønsker at brygga vår med området rundt skal være et hyggelig samlingssted for nærmiljøet. Dere er alle med på å skape dette med smil og en hilsen. Ønsker dere alle en flott båt sommer.

 • Vinter 2019

  Vår nye brygge er nesten klar for neste sessong, noen detaljer gjennstår. Det er en formidabel jobb dugnads gjengen blandt medlmmene har utført i høst. Vi i styret er imponert over vilje og godt humør de medlemmene som har jobbet dugnad har vist. Tusen takk til dere alle.

 • Båtplass

  Med ny brygge er det nødvendig at alle medlemmene oppgir hvilke båttype de skal ha plass til, det vil bli noen flyttinger av plasser. Mail er sendt til medlemmene ang. dette.

 • Sommerplass

  Sommerplass søkes her på vår hjemmeside. Se link under fanen "priser" frist 15 mars. Sommerplasser fordeles etter ansiennitet på søknadslisten for fast plass.